Trainingen & coaching

Werken met mij zorgt ervoor dat…

  • je minder twijfel, onrust, onzekerheid of zelfs boosheid of frustratie ervaart;
  • je anderen veel beter begrijpt;
  • jij jezelf ook veel beter begrijpt – en accepteert;
  • anderen jou veel beter begrijpen en
  • relaties verbeteren en samenwerken makkelijker wordt.

… je duidelijk jezelf kunt zijn waardoor je ook samen verder komt.

7 Stappenplan

Duidelijk jezelf betekent dat je zelf duidelijk hebt wie je bent en wat je kan en wilt. Het betekent ook dat je dat duidelijk kunt overbrengen op een ander. Maar hoe doe je dat, duidelijk jezelf zijn? Het vraagt allereerst dat je bereid bent om naar jezelf te kijken. Te ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je talenten en je uitdagingen liggen. Ook waarom en hoe je het nu doet, leggen we onder een loep. Je wordt je bewust van jezelf en komt in contact met jezelf. Om jezelf vervolgens uit te dagen om nieuw gedrag uit te proberen en te ervaren wat dat je brengt. Het vraagt ook dat je blijft luisteren. Naar jezelf en naar de ander. Zodat er wederzijds begrip kan ontstaan en je samen echt verder komt. Je ook in contact bent en blijft met de ander. Je leest erover in mijn blog Praat erover.

Dit alles heb ik verwerkt in een 7 stappenplan. Als je alle 7 stappen bewust zet, ben je duidelijk(er) jezelf. En dat is duidelijk voor jezelf en duidelijk voor een ander.

Je kunt een, meerdere of alle stappen individueel of in een groep doorlopen. Kies hieronder waar jouw voorkeur naar uitgaat.

‘Je kunt de ander pas ontmoeten, als je jezelf hebt ontmoet’

Wat zeggen klanten?